Skip to main content

Zelforganisaties

Somalische Stichting Tawakal

Bent u uit Somalië afkomstig? Werkt u veel met Somalische mensen?

Stichting Tawakal staat dan klaar voor u. Stichting Tawakal wil zorgen dat de Somalische mensen leren begrijpen wat er hier in Nederland verwacht wordt van ouders. Dit doen zij door hun voorlichting te geven over opvoeding en ontwikkeling van een kind.

Ook wil Stichting Tawakal dat de mensen goed integreren door hen in contact te brengen met de mensen in hun omgeving.   Ze zien het als hun taak om de mensen op weg te helpen in de samenleving.

Stichting Tawakal bestaat uit 4 vrijwilligers. De vrouwen die zich nu vrijwillig zijn gaan inzetten om aan de Somalische gezinnen in Schiedam steun en advies te geven, willen door informatie te geven over opvoeding en ontwikkeling van kinderen, zorgen dat de kleine foutjes opgelost worden. Met als resultaat dat er een gewenste opvoedsituatie ontstaat.

Samenwerking en doorverwijzing naar de bestaande organisaties in de regio zijn van groot belang.

U bent van harte welkom vanaf 23 april van 13.00uur tot 15.30uur. Wij zijn er 1x in de 2 weken.

Heeft u vragen over Stichting Tawakal of wilt u ondersteuning dan kunt u contact opnemen met:

Anab Dane, Ada  Ali Abdi, Sahra Muse, Jawahir Shire

06-285 328 09 of 06-852 817 51

U kunt ook een mail sturen naar: Stig.tawakal@hotmail.com

Stichting Azhar

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Azhar is tweeledig. Enerzijds wil de stichting het inzicht, de belangstelling en kennis ten aanzien van Marokkaanse kunst, cultuur en geschiedenis bevorderen. Anderzijds wil de stichting het welzijn van met name Marokkaanse jongeren en vrouwen in zowel Nederland als Marokko bevorderen. De stichting wil met bovenstaande doelstelling uiteindelijk met name in Schiedam verschillende bevolkingsgroepen dichter bij elkaar brengen en het respect voor verschillende culturen vergroten.

Waarom Stichting Azhar?
Stichting Azhar is ontstaan uit de werkgroep Azhar die twaalf jaar bestaan heeft. In het jaar 2006 heeft de werkgroep zich om juridische redenen opgeheven en is ze een stichting geworden. De start van de werkgroep begon in de jaren ‘90 met een radioprogramma door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het programma wordt iedere vrijdag uitgezonden van 18.00 – 20.00 uur op 106.7 FM. Het programma is zowel in het Nederlands als in het Marokkaans. Naast het uitzenden van een wekelijks programma bij Radio Schiedam heeft de werkgroep, ter de bevordering van integratie en acceptatie, ook diverse andere activiteiten georganiseerd. In twaalf jaar heeft de werkgroep zich ontwikkeld tot een organisatie die een bekend begrip is geworden voor vele Schiedammers en voor nagenoeg alle organisaties en instellingen in Schiedam. De officiele oprichting van de Stichting Azhar is in 2006 gerealiseerd, mede door het succes van het project ‘Jongeren in beweging 2006’. Deze activiteit is door verschillende jongeren van Azhar georganiseerd in samenwerking met Stichting Narcis, SWS en sportvereniging DRGS en verschillende organisaties/vrijwilligers van Schiedam. De oprichting van Stichting Azhar maakt het mogelijk om de samenwerking tussen de verschillende groepen, organisaties en luisteraars van Radio Azhar nog beter vorm te geven. Door de krachten te bundelen wordt men gesterkt en kan men zich op een effectieve wijze in zetten voor solidariteit tussen de diverse groepen in onze stad Schiedam en voor het welzijn van Schiedammers van Marokkaanse afkomst. Azhar onderhoudt nauwe contacten met diverse organisaties en instellingen, zoals Stichting welzijn Schiedam, Platform Buitenlanders Rijnmond, Stichting Woonplus (woningbouwcorporatie), politie en diverse landelijke organisaties zowel in Nederland als Marokko.

Missie
Azhar heeft voor zichzelf een concrete missie voor de aankomende drie jaar geformuleerd, namelijk: ‘Het verstevigen van de maatschappelijke positie van Marokkaanse vrouwen en Jongeren in Schiedam en het laten plaatsvinden van een uitwisseling tussen Marokkaanse en andere culturen. Deze missie kan tot stand komen door:
Het stimuleren van vrouwen om actief te worden in de samenleving door onder andere vrijwilligerswerk te gaan doen; Jongeren te helpen bij hun zoektocht naar stageplaatsen en banen; Het promoten van uitwisseling tussen Nederlandse en Marokkaanse cultuur en door middel van culturele activiteiten en evenementen zelf een aanzet daartoe doen.

Doelgroep
Azhar richt zich in haar werk in eerste instantie op Schiedammers van Marokkaanse afkomst en in tweede instantie op Marokkanen in het land van herkomst (met name vrouwen en jongeren). De stichting is er echter van overtuigd dat integratie een proces is, waarbij alle burgers betrokken zouden moeten zijn. Daarom zijn veel activiteiten niet alleen gericht op Marokkaanse Schiedammers, maar op de gehele Schiedamse samenleving.

Middelen
De stichting wil haar doel bereiken door:
Culturele activiteiten en evenementen (mede) te organiseren;
Uitwisselingsprojecten te organiseren;
Schiedammers van Marokkaanse afkomst te ondersteunen en begeleiden bij hun emancipatie- en participatieproces;
Samenwerking tussen alle maatschappelijke organisaties en zelforganisaties in Schiedam en Marokko te bevorderen.

Contactpersoon: H. Aissati
Tel: 06 30309762
E-mail organisatie: info@stichtingazhar.nl

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu