Skip to main content

Alles wat u moet weten over wijkaanvragen

Algemeen
Voor iniatieven van bewoners heeft Nieuwland geld beschikbaar . Dit geld zal door de bewoners zelf besteed worden aan ideeën die – ook door bewoners- worden ingediend door een zogeheten Wijkbudgetaanvraag.

De uitgangspunten van dit systeem zijn,  dat het laagdrempelig is, getoetst wordt door regiegroepen en dat bewoners zeggenschap krijgen over initiatieven, financiering en uitvoering. Bewoners worden professioneel begeleid bij de ontwikkeling en uitvoering van hun plannen.

Hoe werkt het?
Werk uw idee op het aanmedingsformulier uit, vul het in en stuur het op naar:

Gemeente Schiedam
T.a.v.: afdeling Wijkontwikkeling
Antwoordnummer 33
3100VB  Schiedam
(postzegel is niet nodig)

Waaraan moet het idee voldoen?
Een regiegroep, bestaande uit bewoners, toetst het idee aan de hand zeven criteria:

  • Er is draagvlak voor het idee in de buurt/wijk
  • Het idee kan worden beheerd en onderhouden
  • Het idee is niet alleen voor persoonlijk gebruik
  • Het idee is niet in strijd met de wet en/of het gemeentebeleid
  • Het idee is betaalbaar binnen de beschikbare budgetten
  • Het idee omvat maximaal een kwart van het totale jaarbudgetvoor die wijk

Wat doet de regiegroep?
De regiegroepen beoordelen de wijkbudgetaanvragen en krijgen daarbij ondersteuning vanuit de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft de regiegroepen samengesteld. De regiegroepen bestaan uit bewoners uit wijken. In periode periode dat de gemeente met de vouchers en wijkaanvragen werkt, zijn er al veel leuke ideeën aangevraagd en uitgevoerd. Zo is er een radioprogramma geweest over de wijk door kinderen, zijn er picknicktafels geplaatst, zijn er speelplekken opgeknapt, hebben bewoners samen op diverse plekken sociale sofa’s (banken) gemozaïkt en zijn er wijkfeesten georganiseerd.

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu