Skip to main content

WOT
Wijk Ondersteunings Team

Wijkondersteuningsteam / WOT Nieuwland

Bewoners uit de wijk Schiedam Nieuwland kunnen bij het Wijkondersteuningsteam (WOT) terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, financiën, inkomen en zorg. Het WOT Nieuwland is een samenwerkingsverband tussen de organisaties: MEE Rotterdam Rijnmond, Maatschappelijk werk en dienst-verlening, SWS Welzijn, Flexus Jeugdzorg, Huisartsenpraktijken (HOEDEN) in Nieuwland,  de gemeente Schiedam en vanaf augustus de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het doel is om wijkbewoners die zich in een kwetsbare positie bevinden te ondersteunen. Het WOT helpt om sámen met de bewoner de hulpvraag in kaart te brengen en de problemen op te lossen; hierbij wordt zoveel mogelijk de kennis, de eigen kracht en het netwerk van de bewoner benut. De hulp wordt aangeboden op een laagdrempelige manier; men kan zonder afspraak langskomen voor een aanmeldgesprek. Daarna wordt binnen het wijkteam bekeken hoe de bewoner verder geholpen kan worden en door welke professional.

De samenwerking tussen de professionals van de diverse organisaties maakt het mogelijk een sterke samenhang te brengen in de ondersteuning van de  Schiedamse bewoners. Hierdoor hoeven er minder hulpverleners ingeschakeld te worden en zijn de lijnen korter. Het inzetten van het WOT Nieuwland heeft direct effect op de bewoners van Schiedam Nieuwland. De problematiek wordt aangepakt in de wijk zelf en in de direct omgeving van de hulpvrager. Wijkbewoners zelf, maar ook vrijwilligers uit de wijk worden meer ingezet bij de oplossingen. Hierdoor ontstaat er meer samenhorigheid en contact in de wijk, hetgeen een positief effect heeft op de beleving van de wijk door de bewoners.

Voor wie
Voor bewoners uit de wijk die moeite hebben om mee te komen in de samenleving. Bijvoorbeeld gezinnen die onder de armoedegrens leven of problematische schulden hebben, mensen met lichte tot matige problematiek (zoals tijdelijk niet zelfredzaam zijn of verslavingsproblematiek.) Voor ouders die problemen hebben bij de opvoeding van hun kinderen, maar ook voor wie vragen heeft over zorgverlening of sociale problematiek zoals eenzaamheid of mantelzorg, vragen over het aanvragen van een uitkering of het vinden van een woning. Ook bewoners die gewoon even door de bomen het bos niet meer zien en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben kunnen bij het WOT terecht.

Ontstaan
Het WOT is ontstaan doordat de Rijksoverheid de komende jaren veel zorg- en ondersteuningstaken overhevelt naar gemeenten. Dit vanuit de gedachte dat gemeenten de problematiek van haar bewoners beter kent en ook beter de oplossingen hiervoor kan vinden. Deze uitbreiding van gemeentelijke taken gaat bovendien gepaard met forse besparingsmaatregelen. Om beter aan te sluiten bij de eigen kracht van de bewoner en zijn sociale omgeving, moeten gemeenten hun dienstverlenende taken dicht bij de bewoners organiseren. Doel is om zorg en ondersteuning op een meer efficiënte en effectieve wijze te organiseren. Het WOT Nieuwland is het eerste  wijkondersteuningsteam in Schiedam. In de loop van 2014 worden ook in andere wijken van Schiedam teams actief.

Contact
Openingstijden WOT balie:
Maandag        09.30 – 16.30 uur
Dinsdag         12.30 – 16.30 uur
Woensdag      09.30 – 16.30 uur
Donderdag     09.30 – 18.00 uur

Adres
Wijkcentrum Dreesplein
Dr. Willem Dreesplein 2
3119 CW Schiedam
Telefoon:  010 – 473 86 71
Email:      nieuwland@wotschiedam.nl

Regelmatig zullen de medewerkers van het WOT Nieuwland interviews afnemen bij winkeliers, bewoners en mensen die in de wijk Nieuwland werken. We zijn begonnen met Slijterij de Beurs van de Nolenslaan in Schiedam.

Na kennis gemaakt te hebben leggen we eerst even uit wie we zijn en waar we vandaan komen, we vertellen iets over de samenstelling van ons WOT team en waar bewoners bij het WOT voor terecht kunnen. De winkeliers weten van het bestaan van het WOT, en nu we elkaar persoonlijk hebben ontmoet is het voor hen ook gemakkelijker om b.v. aan te geven wanneer zij zich zorgen maken over een van hun klanten.

Ook uitleg over de activiteiten die het Wijkcentrum organiseert, de winkeliers zijn zeker blij met de activiteiten welke het Wijkcentrum organiseren voor de Antilliaanse mannen, de overlast op de Nolenslaan is hier zeker door afgenomen.

De Beurs van Schiedam is een winkel welke nauw betrokken is bij de wijk, de eigenaren hebben redelijk veel kennis van de wijk en haar inwoners, zij werken al geruime tijd in de Nolenslaan en hebben de wijk in de loop der jaren ook zien veranderen, veel slechte buurten zijn afgebroken en hier zijn betere huizen voor teruggekomen.

Ze vinden het een prettige wijk om in te werken, de Nolenslaan kent geen leegstand alle winkelpanden zijn bezet en door de komst van b.v. de Action is het altijd druk in de Nolenslaan, de wijk is kleurrijk en de mensen gaan hier op een prettige manier met elkaar om, zij kennen hun klanten ook goed en weten hier mee om te gaan.

Ze zijn blij met de fysieke opknapbeurt van de Nolenslaan, deze heeft een goede uitstraling. Zij zien ook de toenemende werkloosheid in de wijk, er hangen veel jongeren rond die geen dagbesteding hebben, zelf zijn zij een erkend stagebedrijf en vinden het belangrijk om jongeren een kans te geven.

De relatie met de andere winkeliers is goed, jammer is wel dat de grote bedrijven zoals de Action en Zeeman niet participeren in de winkeliersvereniging, graag zouden zij ook zien dat er nog meer leuke dingen in de Nolenslaan georganiseerd gaan worden.
Omdat zij zelf niet in de wijk wonen kennen zij niet alle voorzieningen in Nieuwland, b.v. ook niet dat er een kledingbank op een steenworp afstand gevestigd is. Het blijkt dat deze winkeliers ook kleding inzamelen voor de raad van kerken, maar nu zij weten dat er in de wijk een kledingbank is willen zij dit graag aan de kledingbank schenken. Ook wil de winkelier graag zijn steentje bijdragen aan acties welke door de voedselbank georganiseerd worden.

We sluiten het interview af, het was een prettig gesprek, en zo nodig weten we elkaar nu snel te vinden.

Title

1%

WOT Nieuwland / WijkOndersteuningsTeam

voor vragen over zorg, welzijn, opvoeden en inkomen

 

 

 

 

 

Bewoners uit de wijk Schiedam Nieuwland kunnen bij WOT Nieuwland terecht met vragen over zorg, welzijn, opvoeden en inkomen. In Schiedam zijn zes Wijkondersteuningsteams (WOT) actief in de verschillende wijken.  Het is een samenwerkingsverband tussen de organisaties: MEE Rotterdam Rijnmond, Maatschappelijk werk en dienst-verlening, SWS Welzijn, Flexus Jeugdzorg, Huisartsenpraktijken (HOEDEN) in Nieuwland,  de gemeente Schiedam en vanaf augustus de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Het doel is om wijkbewoners die zich in een kwetsbare positie bevinden te ondersteunen. Het WOT helpt om sámen met de bewoner de hulpvraag in kaart te brengen en de problemen op te lossen; hierbij wordt zoveel mogelijk de kennis, de eigen kracht en het netwerk van de bewoner benut. De hulp wordt aangeboden op een laagdrempelige manier; men kan zonder afspraak langskomen voor een aanmeldgesprek. Daarna wordt binnen het wijkteam bekeken hoe de bewoner verder geholpen kan worden en door welke professional.

De samenwerking tussen de professionals van de diverse organisaties maakt het mogelijk een sterke samenhang te brengen in de ondersteuning van de  Schiedamse bewoners. Hierdoor hoeven er minder hulpverleners ingeschakeld te worden en zijn de lijnen korter. Het inzetten van het WOT Nieuwland heeft direct effect op de bewoners van Schiedam Nieuwland. De problematiek wordt aangepakt in de wijk zelf en in de direct omgeving van de hulpvrager. Wijkbewoners zelf, maar ook vrijwilligers uit de wijk worden meer ingezet bij de oplossingen. Hierdoor ontstaat er meer samenhorigheid en contact in de wijk, hetgeen een positief effect heeft op de beleving van de wijk door de bewoners.

Voor wie
Voor bewoners uit de wijk die moeite hebben om mee te komen in de samenleving. Bijvoorbeeld gezinnen die onder de armoedegrens leven of problematische schulden hebben, mensen met lichte tot matige problematiek (zoals tijdelijk niet zelfredzaam zijn of verslavingsproblematiek.) Voor ouders die problemen hebben bij de opvoeding van hun kinderen, maar ook voor wie vragen heeft over zorgverlening of sociale problematiek zoals eenzaamheid of mantelzorg, vragen over het aanvragen van een uitkering of het vinden van een woning. Ook bewoners die gewoon even door de bomen het bos niet meer zien en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben kunnen bij het WOT terecht.

Ontstaan
Het WOT is ontstaan doordat de Rijksoverheid de komende jaren veel zorg- en ondersteuningstaken overhevelt naar gemeenten. Dit vanuit de gedachte dat gemeenten de problematiek van haar bewoners beter kent en ook beter de oplossingen hiervoor kan vinden. Deze uitbreiding van gemeentelijke taken gaat bovendien gepaard met forse besparingsmaatregelen. Om beter aan te sluiten bij de eigen kracht van de bewoner en zijn sociale omgeving, moeten gemeenten hun dienstverlenende taken dicht bij de bewoners organiseren. Doel is om zorg en ondersteuning op een meer efficiënte en effectieve wijze te organiseren. Het WOT Nieuwland is het eerste  wijkondersteuningsteam in Schiedam. In de loop van 2014 worden ook in andere wijken van Schiedam teams actief.

Contact
Voor actuele openingstijden, contactgegevens en activiteiten kunt u kijken op de pagina van WOT Nieuwland op de website van WOT Schiedam.
U kunt dagelijks tussen 8.00 – 20.00 uur bellen met de zorgcentrale 010 – 754 15 15 of een mailtje sturen via  nieuwland@wotschiedam.nl

Close Menu