Skip to main content

WAP Nieuwland

WAP (Wijkactieprogramma)
Het Wijkactieprogramma Nieuwland is in samenspraak met bewoners, ondernemers en partners opgesteld door de gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus Schiedam, in het kader van de ‘40-wijken-aanpak’. Die betrokkenheid van bewoners en ondernemers is onmisbaar gebleken. Zij hebben van meet af aan flink meegewerkt aan de ontwikkeling van het WAP, en voortdurend ideeën aangedragen. Het WAP is maar liefst door 22 partijen in de wijk ondertekend, dus u kunt er zeker van zijn dat de plannen écht breed gedragen worden in Nieuwland.

Veel van de programmaonderdelen van het Wijkactieprogramma (WAP) zijn vorig jaar opgestart en ook dit jaar zijn er veel nieuwe projecten bijgekomen. Zo is er een Centrum voor Jeugd en Gezin gekomen, is er een Wijkzorgteam opgestart en is er anderhalf miljoen extra beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte. Ook voor de komende vijf jaar staat een flink aantal projecten op stapel, o.a. gericht op jeugd, scholing en inburgering. Over de voorgang van de verschillende projecten houden wij u op de hoogte via deze site en Nieuwland Nieuws.

 

Wijkactieprogramma deel 1 downloaden
Wijkactieprogramma deel 2 downloaden

Jeffrey Davidsz
Woonplus Schiedam
Wijk Actie Programma Manager

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu