Skip to main content

Voortgezet Onderwijs

Lyceum Schravenlant


Lyceum Schravenlant is de havo/vwo-school voor jou.

Missie

Onze wereld heeft burgers nodig die positief in het leven staan, die weten wat ze willen en kunnen. Zij zijn daardoor ook in staat anderen te accepteren en te waarderen, wie die anderen ook zijn en waar zij ook vandaan komen. Lyceum Schravenlant wil dat zijn leerlingen zulke burgers worden. Dat is voor ons de kern van openbaar onderwijs. Leerlingen van Lyceum Schravenlant zijn zich ervan bewust dat duurzaamheid belangrijk is en dat zij daar hun bijdrage aan kunnen leveren.

Lyceum Schravenlant kent zijn leerlingen en is geïnteresseerd in hun achtergronden, mogelijkheden en talenten. De medewerkers proberen van daaruit de leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt ook voor het halen van een diploma dat past bij de talenten van die leerlingen. Om de leerlingen zo ver te brengen, streeft de school er voortdurend naar om het beste onderwijs, een optimale begeleiding, een uitdagend leerklimaat en een gezonde omgeving te bieden.

Onderwijs
ontwikkelingsgericht

Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht. Onze leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor realistische studieresultaten. In ons onderwijsaanbod is variatie, samenhang en differentiatie te vinden. Een leerling verlaat onze school met veel vaardigheden en een passend diploma.

Veilig
Onze leerlingen worden goed begeleid. Lyceum Schravenlant is een ontmoetingsplaats voor jonge mensen met verschillende achtergronden. Binnen de veilige muren van onze school leren leerlingen functioneren in een complexe en multiculturele maatschappij.

Actief burgerschap
Onze leerlingen leren samenwerken. Zij ontwikkelen zich tot actieve burgers die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Onze missie
Lyceum Schravenlant maakt werk van het begeleiden van de creatieve, sociale en intellectuele ontwikkeling van elke leerling in een plezierige en veilige omgeving.

 

Lyceum Schravenlant
Hugo de Grootstraat 4
3119 HA Schiedam

Telefoonnummer: 010 – 4093300
Maandag t/m donderdag van 7.45 uur tot 16.15 uur
Vrijdag van 7.45 uur tot 15.30 uur

E-mail: info@schravenlant.nl.
website: www.lyceumschravenlant.nl

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu