Skip to main content

Min BZK Voortgangsrapportage 2012

Ministerie BZK evalueert voortgang wijkenaanpak 2012
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekijkt met lokale partijen de vorderingen bij het beteugelen van de problemen met de leefbaarheid in de 40 aandachtswijken. Dat schrijft voormalig minister Spies bij de voortgangsrapportage 2012 van de wijkenaanpak die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De monitor van het CBS laat na 5 jaar wijkenaanapak zien dat de leefbaarheidscores in de aandachtswijken zijn toegenomen, maar dat de verschillen tussen de wijken groot zijn. Het beeld op het thema Wonen is ‘voorzichtig positief’ door een betere samenstelling van de woningvoorraad. Pluspunten zijn verder de toegenomen veiligheid, en de daling van het voortijdig schoolverlaten. Het ministerie gaat met lokale partners de betrokkenheid van het Rijk bij de uitvoering van de 40 wijkactieplannen tegen het licht houden. De Amersfoortse wijk Kruiskamp bleek onlangs al zo op koers te liggen dat deze nu aandachtswijk af is. Maar in sommige andere gebieden zoals de Haagse Schilderswijk en Rotterdam Zuid, blijven de problemen hardnekkig. De minister zet bij de verbetering van de leefbaarheid in op een grote rol voor bewoners. Zo onderzoekt ze welke juridische mogelijkheden er zijn voor burgers om publiek eigendom te beheren of over te nemen.

In 2008 is de wijkenaanpak in het Schiedamse Nieuwland van start gegaan. De basis hiervan ligt in het charter met het rijk en de afspraken met Woonplus. In 2012 is bij de bewoners het besef gegroeid dat de wijk beter is geworden. De ligt er door de aanpak op fysiek gebied goed bij. Wel is er nog veel te doen, vooral op sociaal gebied.

Verbetering
In 2006 vertoonden nog zeven van de acht buurten een forse achterstand in sociaal-economisch opzicht. In 2010 waren dit nog slechts 3 buurten. De ervaring is dat buurten waarin fysieke ingrepen hebben plaatsgevonden , sneller voor uitgaan. Er is gebouwd bij de Joop den Uyllaan, de Nieuwe Tuinen, Over Het Water.  Het project Kwartet, 68 eengezinswoningen is in aanbouw.

Schoner en veiliger
Nieuwland is schoner geworden, mede dankzij de inzet van het project Groene Brigade (op basis van participatiebanen) en door het plaatsen van ondergrondse containers. Ook op het gebied van integrale veiligheid is vooruitgang geboekt. Het aantal aangiftes van geweld en vernieling is gedaald. Het aantal woninginbraken, dat tot 2010 afnam, is helaas weer wat toegenomen. Het rapportcijfer voor veiligheid is in Nieuwland gestegen naar een 6. Daarmee is de wijk van bedreigde wijk een aandachtswijk geworden.

Betere winkelstraten
De uitstraling van de Mgr. Nolenslaan en de Parkweg, twee belangrijke winkelstraten is door herstructurering verbeterd. Ook is er een keurmerk Veilig Ondernemen en de winkelstraatmanager ondersteunt ondernemers en ZZP ers waar mogelijk. Ondernemers hebben samen met de gemeente  een plan opgesteld om de winkelstraten ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Daarbij wordt gewerkt vanuit een goede visie. In mei 2012 is een cursus voor beginnende ondernemers van start gegaan. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs kunnen door stages in de wijk hun eerste werkervaring opdoen.

Actieve bewoners
Het succes van de verbetering zit vooral in het enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel van bewoners en professionals om hun wijk te verbeteren. Het doorzetten van het beleid gedurende een lange periode werpt nu zijn vruchten af. De wijk heeft veel actieve netwerken groepen bewoners die ieder op hun eigen manier een bijdrage leveren aan de wijk. Op de jaarlijkse WAP avond komen bewoners bij elkaar om met elkaar de prioriteiten van de komende periode te bespreken. Zo is het thema gezondheid aan het programma toegevoegd.

Met het ministerie worden afspraken gemaakt om een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) te maken op twee belangrijke thema’s van het programma: gezondheid en wijkeconomie.

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu