Skip to main content

Geachte bewoners van Nieuwland

Sinds woensdag 31 januari 2018 is het niet mogelijk om vanaf de Mgr. Nolenslaan de Nieuwe Damlaan over te steken of vanaf de Nieuwe Damlaan linksaf de Mgr. Nolenslaan in te rijden.

 

Pilot

Bij wijze van proef is de middenberm van de Nieuwe Damlaan afgesloten voor het autoverkeer. De

pilot behoort tot de aanpak van één van de ‘black spots’ (aanpak van gevaarlijke kruispunten) zoals benoemd in het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid.

 

Het projectteam van de gemeente Schiedam evalueert de pilot (gewijzigde verkeerssituatie) graag met u op:

Woensdag 11 juli 2018 van 19:00 uur – 21:00 uur    Stadskantoor, Stadserf 1, Floris van Henegouwenzaal

 

Enquête

De afgelopen periode is er geënquêteerd in en nabij het kruispunt Nieuwe Damlaan – Mgr. Nolenslaan. Tijdens de informatiebijeenkomst deelt het projectteam de uitkomsten van deze enquête. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen met u gedeeld.

 

Contact

Mocht u nog vragen hebben over de informatiebijeenkomst kruispunt Nieuwe Damlaan – Mgr.

Nolenslaan, dan kunt u contact opnemen met Olga Bessova, projectassistent gemeente Schiedam via telefoonnummer 14 010 of via het e-mailadres contact@schiedam.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Schiedam: www.schiedam.nl/NieuweDamlaan-Nolenslaan.

Reageer

Close Menu