Skip to main content

Lintjesregen Schiedam 2019

Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van de Algemene gelegenheid bij de viering van Koningsdag aan acht Schiedammers een Koninklijke onderscheiding uit. Zes personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en één tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Van de acht Schiedammers die een onderscheiding  hebben ontvangen, kennen we er in ieder geval drie die actief zijn in onze wijk. Fijn dat Liesbeth, Loes en Herbert op deze manier erkend zijn voor hun constructieve bijdrage in onder meer Schiedam Nieuwland. Op de website Gemeente Schiedam  vind u meer deze foto en meer informatie over alle onderscheiden Schiedammer. De portretfoto’s zijn gemaakt door  Louise Melchers komen van Schiedammeronline. Op onze website lichten we er drie uit:

Liesbeth Schoel – Van der Vlies

Mevrouw Schoel-Van der Vlies is een bijzonder betrokken buurtbewoner, die zich al tientallen jaren intensief en onbezoldigd inzet om haar stad Schiedam en in het bijzonder de wijk Nieuwland mooier te maken. Al in 1986 begon haar vrijwilligerswerk. Op OBS Het Startblok deed zij meer dan de meeste ouders doen en had zij een veelzijdig en gevarieerd ’takenpakket’. Haar betrokkenheid toonde ze ook bij Buurtbeheergroep Van Maanenstraat. Deze groep had veel impact op de directe woonomgeving, wat een verbetering van de leefomgeving van de inwoners betekende. In ‘haar’ wijk Nieuwland, in 1998 nog een zogenoemde ‘achterstandswijk’, maakte mevrouw Schoel-Van der Vlies zich hard voor veel zaken om de wijk te verbeteren. Ze was en/of is: lid klankbordgroep, lid werkgroep herstructurering, bezoeker wijkoverleg, organisatie Nieuwland Festival en Nieuwland Life, bestuurslid Wijk Onderneming Nieuwland. Ze dacht mee over de herstructurering van de wijk, startte de Wijk Onderneming Nieuwland, organiseert mede een festival dat ten goede komt aan de wijk, etc. Kortom: zonder haar was de wijk veel minder kleurrijk. Haar maatschappelijke betrokkenheid houdt niet op bij de buurten waarin zij woont. Zij was ook acht jaar lang lid van de gemeenteraad van Schiedam voor de PvdA.

Mevrouw Schoel – Van der Vlies wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Loes Meijer

Mevrouw Meijer zet zich al decennia lang trouw en toegewijd in als vrijwilliger voor verschillende instanties en verenigingen. Zij verricht haar vrijwilligerswerk bijzonder punctueel en vakkundig. Met haar zorg, tijd, inspanning en doorzettingsvermogen heeft zij het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam mooier gemaakt. Ruim 30 jaar heeft decoranda zich ingezet voor de Dienst Geestelijke Verzorging van beide ziekenhuizen. Inmiddels zijn beide gefuseerd tot één organisatie en heeft zij deze taak ook in de nieuwe structuur voortgezet. Vanaf 2003 coördineert  mevrouw Meijer deze dienst bovendien. Ook coördineerde zij de zondagsvrijwilligers. Zij stelt de liturgieën samen en neemt deel aan de pastoraatsgroep van het ziekenhuis. Daarnaast is mevrouw Meijer sinds 2001 lid van het Gemengd koor Holy. Sinds 2011 heeft zij daar twee functies in het bestuur. Zij is zowel secretaris als penningmeester.

Mevrouw Meijer wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Herbert Nikkels

De heer Nikkels is al sinds de jaren ’80 bijzonder actief als vrijwilliger. Sinds zijn pensionering in 2007 heeft hij zijn professionele expertise opnieuw en met nog meer energie ingezet voor de stad om op die manier een bijdrage te leveren aan o.a. het groen in Schiedam. Zo is hij de oprichter en bevlogen voorzitter van het Stadstuinieren, actief op 3 locaties in Schiedam. De opbrengst van de tuinen gaat naar de Voedselbank, waardoor vele armlastigen over verse onbespoten groentes kunnen beschikken. Daarnaast is hij al vele jaren de enthousiaste voorzitter van de Wijk- en bewonersvereniging Spaland en trouwe deelnemer aan het wijkoverleg van de gemeente in die wijk. Hij is lid van de regiegroep wijkbudget, die namens het gemeentebestuur kleine wijksubsidies mag toekennen en hij verzorgt elk kwartaal het wijkblad De Spalander.
In 2012 werd hij actief voor de bijen en in 2013 werd hij aangesteld als stadsimker.
Ook is de heer Nikkels een actief lid van de Pinkstergemeente Morgenstond in Schiedam. In ruim 40 jaar heeft hij verschillende taken verricht en functies bekleed. Zo is hij een aantal jaren ouderling geweest. Daarnaast staat het persoonlijk en pastoraal begeleiden van mensen centraal. Maar ook in praktische zin ondersteunt de heer Nikkels een aantal mensen, zoals asielzoekers zonder sociaal netwerk.

De heer Nikkels wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Reageer

Close Menu