Skip to main content

Kom meedenken, praten en doen op de bijeenkomst over de toekomst van mobiliteit in Schiedams midden op 4 april!

De gemeente Schiedam is een verkenning gestart in Schiedams midden. Hoe kunnen we in de toekomst beter, slimmer, gezonder wonen, werken en recreëren in dit gebied? Met de campagne ‘Pin je Plek’ worden Schiedammers opgeroepen hun wensen, ideeën en dromen voor het gebied te delen via Schiedammersmakendestad.nl. En in 2018 organiseert de gemeente vijf themabijeenkomsten onder de naam ‘Plek maken’. Op 4 april gaan we aan de slag met het thema Mobiliteit.

Plek maken: Mobiliteit

Een goed bereikbaar Schiedam maakt de stad aantrekkelijk voor werkgevers, onderwijs, inwoners, bezoekers en investeerders. Het stimuleert de economie, maakt van Schiedam een krachtige stad. Hoe kan Schiedams midden hier aan bijdragen?

Station Nieuwland wordt tijdens de ombouw van de Hoekse Lijn volledig vernieuwd. In 2018 staat beheer en onderhoud van de Parkweg op de planning; wat kunnen we daarmee? Moet er een Station Kethel komen? Dat kan alleen als er voldoende mensen rond het station gaan wonen en werken (zie Stadsvisie 2030) Hoe past dit OV-knooppunt in het landschap en hoe kunnen nieuwe functies en station elkaar versterken? Zijn er ook kleinere ingrepen denkbaar in het midden, die de sociale mobiliteit stimuleren? De fietsenbank is daar een mooi voorbeeld van.

Iedereen is welkom

Tijdens de verkenning zijn al aardig wat ideeën ingebracht over het verbeteren van de bereikbaarheid van het Schiedams midden. Een betere verbinding van oost naar west, een tram naar noord, het onder tunnelen of overkappen van de A20 en het spoor. Op 4 april duiken we gezamenlijk in het onderwerp en verkennen we de mogelijkheden. Resultaten worden na de gemeenteraadsverkiezingen aangeboden het nieuwe college, als verwijsdocument van wensen en mogelijkheden voor het Schiedams Midden.

Locatie

Verenigingsgebouw VTV Thurlede, Parkweg 428, 3121 KK Schiedam. De ingang is alleen te bereiken via de Parkweg. Let op: parkeren nabij voetbalvereniging Excelcior’20. U mag niet doorrijden tot aan het volkstuinencomplex.

Programma

19.15 Inloop met koffie/thee/fris + koekje

19.30 Welkom door facilitators Stefanie Couwenberg en Susanne Volder.

19.40 Toelichting thema door Dick de Dobbelaar en Lex Boersma (Gemeente Schiedam)

20.00 Verkenning in groepen

20.30 Gezamenlijk verrijken en waarderen van elkaars ideeën.

21.00 Verdieping in groepen

21.30 Presentatie gespreksresultaten

22.00 Afronding + borrel

Er wordt tijdens de avond een videoverslag gemaakt door Popup TV en deelnemers kunnen met hun idee op de foto.

Aanmelden

Aanmelden doet u door een mail te sturen naar s.tax@schiedam.nl. Heeft u vragen, neem dan contact op met Susanne Volder via 010-4140137.

Reageer

Close Menu