Skip to main content

Stichting Multicultureel Schiedam

SMS is een stichting die bestaat uit verschillende migrantenzelforganisaties uit Schiedam. We richten ons op alle Schiedammers met extra aandacht voor de kwetsbare Schiedammers. Al onze activiteiten worden opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers. De activiteiten van SMS richten zich vooral op het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de contacten tussen de Schiedammers.

Dialoog
De Schiedamse samenleving is zeer divers, mensen van veel verschillende nationaliteiten en culturen leven in Schiedam. SMS vindt het van groot belang dat deze mensen mét elkaar en niet náást elkaar leven. SMS maakt zich door middel van activiteiten als de dialoogbijeenkomsten sterk voor de Schiedamse samenleving, waarin bewoners met diverse achtergronden in goede harmonie met elkaar leven.

Complexe problemen kunnen we niet alleen oplossen: daarvoor hebben we elkaar nodig. Het is daarom ook belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Men kan van elkaar leren door te praten met elkaar, hiernaast krijgt men ook ongedwongen informatie over bepaalde thema’s. Om nader tot elkaar te komen is het essentieel om met elkaar in contact te komen en een open gelegenheid te creëren.

Emancipatie & Participatie
Emancipatie is het streven naar gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid, eerlijkere maatschappelijke verhoudingen. Het betekent dat groepen mensen dezelfde rechten krijgen als andere groepen mensen. Uiteraard is het niet mogelijk om in een versnelling de verandering aan te brengen maar door aandacht te geven aan dit onderwerp, komen we wel in de goede richting.

SMS vindt het daarom ook belangrijk om bij alle activiteiten aandacht te besteden aan de emancipatie van zowel de vrouwen als de mannen uit haar achterban. Dit betekent dat SMS onder andere aandacht schenkt aan de participatie van vrouwen en aan de (organisatie) van activiteiten.

Sportactiviteiten SMS
Naast het feit dat sporten gezond is voor lichaam en geest, wordt de invloed die sporten heeft op het samenleven vaak nog te weinig erkend. Door gezamenlijk te sporten leert men op ongedwongen en informele wijze de ander en culturele en religieuze achtergrond van de ander kennen. SMS is van mening dat in de huidige samenleving het van groot belang is dat mensen op een dergelijke informele manier met elkaar in contact komen en dat barrières weg worden genomen. Het leert mensen samenwerken om een doel te bereiken en brengt verbroedering in de wijken.

Voorlichting
Vanuit SMS merken we bij de verschillende achterbannen van de bij ons aangesloten organisaties dat zij nog veel informatie over de Nederlandse samenleving missen. De manier waarop hier in Nederland informatie verspreidt wordt (via TV of bv folders in wachtkamers) sluit vaak niet goed aan bij allochtonen. Door taalbarrières is het vaak ook moeilijk voor mensen om de aangeboden informatie goed te begrijpen. Omdat het bezitten van voldoende informatie essentieel is om goed in te kunnen burgeren in een samenleving heeft SMS de afgelopen jaren een actieve rol vervuld als het gaat om het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Dit geldt ook voor het jaar 2011.

Zelfontplooiing
Maatschappelijke participatie geeft net als betaald werk de voldoening van meedoen in de samenleving. Deelname aan vrijwilligerswerk in de buurt of op school of actief lid van een vereniging: het zijn allemaal manieren om mee te doen in de samenleving. Maatschappelijke participatie kan naast –of als opstap naar – betaald werk. SMS vindt het belangrijk dat iedereen zijn plaats vindt in de samenleving en daar actief aan deelneemt. Via verschillende activiteiten zetten we ons in om deze participatie te bevorderen.

Kinderactiviteiten
De kinderen zijn onze toekomst. Met z’n allen moeten we ons inzetten om onze kinderen te versterken en te zorgen dat we het beste uit hun halen. SMS werkt samen met scholen en SWS om de kinderen in contact te brengen met andere kinderen en hun bewust te maken van wat zij kunnen doen om hun eigen ontwikkeling te versterken en samen te leven met andere kinderen.

Iftar
Stichting Multicultureel Schiedam (SMS) en SWS Welzijn hechten veel waarde aan een goed contact tussen de verschillende organisaties en inwoners van onze stad Schiedam. Wij vinden o.a. de Ramadan een geschikte periode om nader met elkaar kennis te maken. Tijdens deze avonden wordt niet alleen gezamenlijk het vasten verbroken. Ook wordt een lezing gehouden over de maand Ramadan.

Het vasten geeft moslims een gevoel van saamhorigheid. Moslims waar ook ter wereld vasten gedurende deze maand en hebben een vast dagritme. Het vasten geeft moslims een geest van eenheid, broederschap en gelijkheid voor de Schepper. Een ander belangrijk aspect van de maand Ramadan en het vasten is, dat het ons leert medeleven te hebben met de armen of anderen die -in welk opzicht dan ook- minder bedeeld zijn. Het is belangrijk dat mensen aan elkaar denken en rekening met elkaar houden, zodat we liefde en barmhartigheid voor elkaar kunnen ontwikkelen.

Multiculturele manifestatie in teken van de Noruz
In 2009 heeft SMS voor de eerste keer een multicultureel festival georganiseerd. Doel van het festival was om Schiedamse burgers -middels kunst en cultuur- bijeen te brengen en kennis te laten maken met de diverse culturen, die Schiedam rijk is. Het festival was een groot succes en daarom willen wij het in 2014 wederom laten plaatsvinden in Schiedam. Het festival zal dan ook gericht zijn op alle Schiedammers en niet op specifieke bevolkingsgroepen. Het festival bestaat uit een zeer gevarieerd programma, met onder andere dans, muziek, cabaret etc, en zal plaatsvinden inwijkcentrum De Erker op 29 maart a.s.
Voor het jaar 2014 wil SMS het Multiculturele festival laten plaatsvinden in teken van het Iraanse Nieuwjaarsfeest “Noruz”. Weinig mensen weten dat bij het begin van de lente (21 maart) ook het begin van het Iraanse Nieuwjaar, Noruz, wordt gevierd. Het woord betekent in het Perzisch letterlijk “Nieuwe dag”. Noruz wordt in Iran maar ook ver daarbuiten, gevierd op of rond 21 maart. Reden voor SMS om deze feestdag te organiseren en op deze manier Schiedammers kennis te laten maken met het Iraans nieuwjaar. Tijdens de viering draait het om culturele uitingen, zoals muziek en traditioneel eten. Tevens worden er toespraken gehouden over Noruz. Wegens succes van afgelopen jaren willen wij het op 29 maart 2014 voor de zesde maal gaan organiseren.

Dialoog bijenkomst in het kader van Yaldah
Naast de viering van Noruz wil SMS voor de 2e keer een dialoogbijeenkomst speciaal voor alle Schiedammers organiseren.in het kader van Yaldah, de dag en de nacht zijn even lang… en is een traditioneel jaarlijks terugkerend cultureel gebeuren, op of rond 21 december.

Toelichting Yaldah;
Een zeer oude Iraanse traditie wordt jaarlijks gevierd: de dag en de nacht duren even lang. De komst van het licht wordt gevoerd. De mensen komen bij elkaar om dit samen te vieren, gedichten voor te lezen, de toekomst voor te bereiden d.m.v het opslaan van een pagina uit de gedichtenbundel van Hafez (dichter van plm. 800 jaar geleden). Er worden tafels klaargemaakt met veel fruit (granaatappel, druiven, noten, mandarijnen, watermeloen enz.).
Veel folkloristische muziek wordt er gedraaid en daar worden traditionele dansen bij uitgevoerd. Er wordt heerlijk eten bereid en ieder is feestelijk gekleed.
Het wordt jaarlijks gevierd op de langste nacht d.w.z. 21 december.
Meer informatie

Stichting Multicultureel Schiedam, Postbus 340, 3100 AH Schiedam.
Tel: 010-2237531 of via e-mail: info@smsschiedam.nl

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu