Skip to main content

Senioren Welzijn Schiedam

Naarmate mensen ouder worden, worden zij kwetsbaarder als gevolg van verlies van de partner, inkomen dat wegvalt, een steeds kleiner wordend sociaal netwerk, afnemende gezondheid en/of mobiliteit. Ouderen, ofwel senioren, hebben daarom behoefte aan toegesneden ondersteuning, activiteiten en informatie, uitgaande van hun individuele situatie.

Stichting Seniorenwelzijn Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, verder te noemen Seniorenwelzijn, bevordert het zelfsturend vermogen van thuiswonende senioren in de volle breedte, zodat senioren zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zij doet dat door senioren en hun mantelzorgers in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ondersteuning te bieden, en wel door maatschappelijke activering, sociale preventie, het bieden van een ontmoetingsplek en een scala van welzijnsbevorderende activiteiten; “Mensen ontmoeten mensen”.

De activiteiten en diensten zijn toegesneden op de vraag van met name kwetsbare senioren, zowel individueel via de ouderenadviseur als meer collectief via ontmoetingscentra in de wijken. De inzet van vrijwilligers past binnen de visie en missie van Seniorenwelzijn.

Seniorenwelzijn is een onafhankelijk partner bij zelfstandigheid van senioren en professioneel belangenbehartiger voor de doelgroep.

Zij hanteert daarbij de volgende doelstellingen en waarden

  • een brede maatschappelijke participatie is gewenst
  • mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit
  • preventie is beter dan genezen, voorkomt cure of stelt die uit
  • de ondersteuning dient dichterbij burgers plaats te vinden

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu