Skip to main content

Schuttersveld

Waar komt de straatnaam vandaan?
De naam van deze straat houdt de herinnering levend aan een veel meer omvattend begrip dan alleen een veld. In 1783 kocht de gemeente een terrein gelegen aan de Dammelaan.  Tot dan was de grond eigendom geweest van het Weeshuis der hervormden. Het terrein werd gebruikt als exercitieplaats door de Schutterij. Als op de oefendagen de schutterij onderweg was naar het oefenveld dan liet een luid tromgeroffel van de tamboers horen dat men onderweg was. In vol ornaat werden dan schiet- en marcheeroefeningen gehouden en dat trok veel toeschouwers.

Al in 1884 ging Hermes gebruik maken van het veld. Eerst alleen voor het cricketspel en later ook voor voetbal.  In 1958 verhuisde deze vereniging naar het Harga complex en werd de vrijgekomen grond gedeeltelijk gebruikt voor woningbouw. Dat zijn de huidige woningen aan het Schuttersveld.

De straat
In de straat staan 3 galerijflats gebouwd in 1963 met in totaal 105 woningen. In 2002 zijn de woningen en de woonomgeving gerenoveerd onder de Buurtplus. De bewoners op het Schuttersveld zijn direct betrokken geweest bij het renovatieplan.

Er is toen een centrale verwarming aangelegd in de woningen en de vergroting van de balkons heeft toen plaatsgevonden. De bewoners konden kiezen uit 3 formaten van het balkon en dat is terug te vinden in de kleurstelling van het balkon; rood, blauw of groen. Ook de woonomgeving is aangepakt en het huidige afgesloten binnenterrein is toen ontworpen. Het Schuttersveld is een van de eerste complexen waar een GSO (Gemeenschappelijke Schotelantenne Ontvangst systeem) werd geplaatst.

De bewoners hebben een activiteiten locatie in een ruimte onder een van de flats, die beheerd wordt door de bewonersgroep Schuttersveld. Ook zijn er door de bewoners regels gemaakt over het gebruik van het binnenterrein.

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu