Skip to main content

Kom op donderdag 1 februari 2018 naar de bijeenkomst:
Samen voor een sterke wijk!

De gemeente Schiedam vindt het belangrijk dat bewoners inspraak hebben en invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Daar hebben zij al veel ervaring in opgedaan, bijvoorbeeld met wijkgericht werken. Maar, het kan altijd beter! Daarom organiseert de gemeente een bijeenkomst waarbij zij met u, als actieve bewoner of partner van de stad, graag nadenken over de volgende stap.

Programma
19.00 uur ontvangst
19.30 uur start bijeenkomst
21.00 uur afsluiting – samenvatting
21.15 uur borrel
22.00 uur einde

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor bewoners, maar actieve professionals die graag mee willen denken zijn ook van harte welkom. Daarnaast worden de betrokken ambtenaren uitgenodigd; zij hebben een rol in de verdere ontwikkeling van wijkgericht werken.

 

Reageer

Close Menu