Skip to main content

Professor Aalberselaan

Waar komt de straatnaam vandaan?
Professor Piet Aalberse (1871-1948) was een Nederlands rooms-katholiek politicus, hij was betrokken bij het ontstaan van arbeiders-, middenstands- en vrouwenorganisaties. Prof. Aalberse was de eerste minister van arbeid in Nederland.

Onder zijn leiding kwamen de volgende wetten tot stand: de Arbeidswet van 1919, de instelling van de Hooge Raad van Arbeid, de Invaliditeitswet (1919), de Wet tot Regeling van de Vrijwillige Ouderdomsverzekering (1919), de Wet op het Staatstoezicht der Volksgezondheid (1919), de instelling van de Rijkswoningraad (1920), de Landbouwongevallenwet (1922) en de Arbeidsgeschillenwet (1923). Onder zijn bewind kwam ook de belangrijke Arbeidswet (1919) tot stand die de arbeidsduur van werknemers regelde. In 1920 werd hij de eerste voorzitter van de Hoge Raad van Arbeid, de voorloper van de Sociaal-Economische Raad (SER). Piet Aalberse was geen staatsman in die zin, dat hij met één oogopslag alle domeinen van het politieke leven overzag, maar hij behoort tot de grootste sociaal-politici, die Nederland heeft gekend. Door zijn vriendelijke optreden wist hij ook politiek-niet-geïnteresseerden voor zijn plannen te winnen.  Hij trouwde op 21 juli 1898 in Leiden met Elisabeth Joanna Maria Schmier. Zij kregen zeven dochters en een zoon, Piet Aalberse, die in de jaren zestig voor de KVP plaatsnam in de Tweede Kamer. Het is ons helaas niet bekend waar prof. Aalberse begraven is.

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu