Skip to main content

Participatiewaaier 2010

Waardering voor Schiedamse aanpak bewonersparticipatie Nieuwland Feb -2010
Een dikke pluim voor de Schiedamse wijkaanpak in Nieuwland. Afgelopen zaterdag vond in het Rotterdamse Luxor Theater in aanwezigheid van minister Eberhard van der  Laan de Landelijke Bewonersdag plaats. Daar werden de resultaten van een door de Universiteit van Tilburg uitgevoerd onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de wijkaanpak in de aandachtswijken gepresenteerd. Schiedam bleek op een schaal van 10 een 8,5 te scoren en kwam daarmee op een gedeelte tweede plaats. Wethouder Maarten Groene (Wijkontwikkeling) is opgetogen over dit uitstekende resultaat: “Het is al vaker gebleken dat we in Schiedam flink aan de weg timmeren, maar het is fijn als het door een onderzoek als dit nog eens wordt bevestigd. Dit is het resultaat van de inzet, die we de afgelopen jaren gezamenlijk hebben getoond”.

Vouchers
Eén van de conclusies uit het onderzoek van de Universiteit van Tilburg is dat het systeem van de vouchers prima werkt. Met vouchers, een soort tegoedbonnen, worden kleinschalige burgerinitiatieven mogelijk gemaakt. Wethouder Groene: “Wij hanteren het vouchersysteem in alle wijken. Het blijkt prima aan te sluiten bij de wens van wijkbewoners  om die zaken te realiseren in de buurt, die net het verschil maken.”  De onderzoekers adviseerden wel er steeds attent op te blijven, dat het systeem niet verzandt in bureaucratie. Een belangrijke opmerking, vindt Groene: “De kracht van het vouchersysteem zit ‘m juist in de flexibiliteit en de mogelijkheid om vlot en zonder omhaal dingen te kunnen regelen. We scoren goed, maar ik ga kijken of het systeem in andere steden vlotter werkt.”

Blijvende aandacht
De onderzoekers prezen expliciet de organisatie rond de uitvoering van het wijkactieprogramma Nieuwland en de blijvende aandacht die er in dat kader is voor een tijdige en goede communicatie. Daarnaast was er veel waardering voor de grote betrokkenheid van bewoners zoals deze bijvoorbeeld blijkt in het drukbezochte periodieke wijkoverleg. 

Groene: “Die 8,5 geef ik graag door aan al die mensen die als bewoner, vrijwilliger of professional hun stinkende best doen om Nieuwland nog leuker, nog  levendiger, nog groener, nog schoner, veiliger en kleurrijker te maken.”

De Landelijke Bewonersdag is een initiatief van het Landelijk Samenwerkingsorgaan van bewonersorganisaties van Aandachtwijken (LSA),  het Ministerie van VROM/WWI,  de overkoepelende organisatie van woningbouwcorporaties Aedes en de Woonbond.

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu