Skip to main content

Opbouwwerk in Nieuwland

Sinds 1 januari 2017 is Buurtprojecten juridisch gefuseerd met SWS Welzijn en gaat sindsdien verder onder de naam DOCK.

Dit betekent dat het opbouwwerk nu valt onder Sociaal Werk DOCK. Voor de uitvoering en de doelstellingen van het opbouwwerk heeft deze fusie geen concequenties

Schiedam heeft zijn ambities tot en met 2017 weergegeven in het Charter betreffende de wijkaanpak Nieuwland. Op basis van evaluatie is het programma voor 2012-2017 opgesteld. De aanpak is gestroomlijnd volgens vier thema’s. Deze worden uitgewerkt in de volgende maatregelen en activiteiten:

  • Achter de voordeur
  • Werken en leren in de wijk
  • Wonen en veiligheid
  • Ontmoeten in de wijk

Het opbouwwerk acht zich betrokken bij deze punten. Hierbij zet zij in op bewonersbetrokkenheid en burgerkracht. Wat dat laatste betreft zullen de werkzaamheden zich richten op het ontwikkelen en ondersteunen van bewonersinitiatieven waarbij “voor bewoners, door bewoners” als leidraad wordt gehanteerd. Naast de genoemde thema’s ligt het accent op het mobiliseren van sociale veerkracht, het doorbreken van anonimiteit en het verhogen van betrokkenheid en saamhorigheid.

Verder zullen bestaande en nieuwe bewonersgroepen en –projecten ondersteund (blijven) worden. Het welzijnswerk richt zich hierbij in het bijzonder op de kwetsbare buurten in de wijk:  Parkweg en Wibautplein.

Opbouwwerker/sociaal werker in de buurt is:

Arie den Ouden
E: adenouden@dock.nl
T: 06- 46446387

 

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu