Skip to main content

McM de Grootstraat

Waar komt de straatnaam vandaan?
Michael Coenrardus Maria de Groot (1860-1935) was lid van de Gemeenteraad van Schiedam in de periode 1891-1911. Gedurende zijn raadslidmaatschap vervulde hij een rol van meer dan gewone betekenis in de strijd voor de culturele, sociale en economische verheffing. Hij was o.a. de (mede-) oprichter van de Woningbouwvereniging Schiedam en  van ‘Schiedam Vooruit’ in 1900. Hij was ook de medeoprichter van drukkerij ‘De Eendracht’ en van de Coöperatie DES in 1902. Het Arbeidsbureau bestaat in 1952 50 jaar en is daarmee het oudste bureau in Nederland. M.C.M. de Groot had een groot aandeel in de totstandkoming van het bureau.

De heer M.C.M. de Groot heeft een grote invloed gehad in de ontwikkeling van Schiedam, hij was een sociaal en cultureel pionier voor de stad. Hij werd gezien als een vooruitstrevend man en groot weldoener.  De heer M.C.M. de Groot overlijdt in 1934 te Scheveningen op 74-jarige leeftijd. De M.C.M. de Groot-speld is een onderscheiding van de Stad Schiedam, die in 2003 werd ingesteld. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Schiedam kan deze onderscheiding worden toegekend aan personen, die zich gedurende langere tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Schiedam op sociaal-maatschappelijk, cultureel, economisch of sportief gebied.

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu