Skip to main content

De Kansenfabriek

Waar iedereen welkom is die wil ontmoeten en ontwikkelen

De Kansenfabriek is een plek waar bewoners kunnen ontdekken waar hun talenten liggen, door begeleiding van vrijwilligers ondervinden zij het werken in verschillende beroepen. Het is een bolwerk van leren, werken, ontwikkelen en ontmoeten. De Kansenfabriek zorgt ervoor dat bewoners die lang uit het arbeidsproces zijn weer gemotiveerd raken om de draad van hun leven weer op te pakken.  De Kansenfabriek onderhoudt nauwe contacten met diverse netwerken, zoals een ondernemersnetwerk, het professionals netwerk van Nieuwland en de vrijwilligers/bewoners uit de wijk. De Kansenfabriek gaat uit van een groeipad. Beeld in de toekomst is dat de Kansenfabriek is uitgegroeid tot meerdere ontmoetingsplekken  waar vele activiteiten plaatsvinden zoals: workshops, ambachtswerkplaats, marktplein, kennisoverdracht, tuinbouwactiviteiten, sport en spel en kunst en cultuur. De Kansenfabriek is gevestigd aan Meesterstraat nr. 40a, loop gerust ‘ns binnen om een kopje koffie te drinken in de huiskamer.

Het doel van de Kansenfabriek is om inwoners van Schiedam in een uitkeringssituatie en het bedrijfsleven in Schiedam dat op zoek is naar talent en capaciteit aan elkaar verbinden door:

 • Inwoners te activeren en motiveren op weg naar werk, studie of vrijwilligerswerk
 • Kennis en ervaring in de wijk aanwezig inzetten ten behoeve van activeren van inwoners
 • o.a. (oud)vakmensen als mentor inzetten t.b.v. begeleiding
 • Aanbod in netwerk Nieuwland inzetten, o.a. Taallessen door taalvrijwilligers
 • Bedrijven en bewoners te activeren en betrekken bij sociale stijging in Schiedam
 • Leefomstandigheden van bewoners zo gunstig mogelijk te maken op weg naar een andere toekomst

In de Kansenfabriek Nieuwland is IEDEREEN welkom en vooral Inwoners van Nieuwland in een uitkeringssituatie; Bedrijven en ondernemers in Schiedam; (Oud)-vakmensen in de wijk Nieuwland.

In de Kansenfabriek zijn de volgende projecten ondergebracht of in ontwikkeling:

 1. Taalcafé “Het Werkt”
 2. Klussendienst Nieuwland
 3. Buurtrestaurant
 4. Recyclewinkel Schiedam
 5. Trefpunt voor Statushouders
 6. Kledingbank Nieuwland
 7. Koffiecorner
 8. Moestuin

De ontstaansgeschiedenis van de Kansenfabriek
Nieuwland werd in 2007 door het rijk gezien als aandachtswijk, waarin extra moest worden geïnvesteerd. Eind 2008 startten 32 partijen – waaronder Woonplus – met de uitvoering van het Wijk Actie Programma (WAP) voor Nieuwland, onder regie van de gemeente. Bedoeling van de WAP is om van Nieuwland een ‘prachtwijk’ te maken. Met het Wijk Actie Programma is gewerkt om de leefbaarheid in de wijk verbeteren vanuit de volgende thema’s: Wonen en veiligheid; Werken en leren; Ontmoeten; Achter de voordeur en Gezondheid. Daarnaast is er met veel aandacht gewerkt aan het beheer door de wijk en de sociale stijging.

Denk na over wat jij met en voor andere Nieuwlanders kunt doen, maar ook hoe jij in het leven staat.
Ga niet bij de pakken neer zetten, sta op en doe mee!
(Slogan Happy Nieuwland )

Mensen leren kennen en met mensen omgaan, daar wordt je Happy van.
Voorafgaand aan Kansenfabriek Nieuwland is Happy Nieuwland bedacht, met als doel om alle bewoners  uit Nieuwland te activeren, naar werk, studie of vrijwilligerswerk. Happy Nieuwland heeft verschillende kinder-, sport- en cultuuractiviteiten en bijeenkomsten georganiseerd om bewoners “van de bank” af te krijgen. Happy Nieuwland zet mensen in beweging, niet alleen met je lijf, maar ook met je gedachten.

Close Menu