Skip to main content

Jeugdfonds Schiedam

Met de waardecoupons van het Jeugdfonds kunnen ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen meedoen aan (sociale) activiteiten. Bijvoorbeeld voetballen, balletles, meegaan op schoolreis, een muziekinstrument bespelen of lid worden van de scouting.

Als u recht heeft op het Jeugdfonds ontvangt u per kind van 4 tot en met 17 jaar, twee waardecoupons. 

 • Eén waardebon van € 180,- is bedoeld voor sport en cultuur. U kunt hem inleveren bij de organisatie waar uw kind deelneemt aan de activiteiten. Dat kan de voetbalvereniging zijn voor de contributie, maar bijvoorbeeld ook de school voor sporten na schooltijd.
 • Eén waardebon van € 50,- is bedoeld als bijdrage voor schoolkosten (bijvoorbeeld de ouderbijdrage of een schoolreisje) en die kunt u inleveren bij de school van uw kind.
 • De waardecoupons zijn geldig voor het schooljaar 2012 – 2013.

U hoeft de kosten niet zelf voor te schieten. De school of vereniging stuurt de waardecoupon namelijk naar de gemeente. De gemeente betaalt rechtstreeks aan de school of vereniging.

Als u een uitkering heeft van de afdeling Werk en Inkomen dan heeft u, voor uw kind(eren) die er op dat moment recht op hebben, de waardecoupons voor het nieuwe schooljaar ontvangen. Heeft u  dan nog geen waardecoupons ontvangen, vult u dan het aanvraagformulier in.

Om voor het Jeugdfonds in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont in Schiedam;
 • U heeft één of meer inwonende kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;

(zodra uw kind 4 jaar wordt kunt u voor dat kind het Jeugdfonds aanvragen)

 • U ontvangt kinderbijslag voor uw kind(eren);
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 1470,- netto per maand voor een echtpaar. Voor een alleenstaande ouder mag het inkomen niet hoger zijn dan € 1323,- netto per maand. Vakantiegeld, alimentatie en heffingskortingen worden ook gezien als inkomen.
 • Uw (gezamenlijk) vermogen bedraagt niet meer dan € 11.370,-

U kunt het aanvraagformulier downloaden en invullen. Lever het formulier en de bewijsstukken over uw inkomen en vermogen in bij de Formulierenbrigade. Als uw aanvraag compleet is nemen zij uw aanvraag in. Voor meer informatie kijkt u ook in de folder van het jeugdfonds.

Meenemen

U voegt de onderstaande bewijsstukken toe van u en uw eventuele partner.

 • een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
 • de laatste salarisstrook en / of uitkeringsspecificatie;
 • de beschikking voorlopige teruggave van de belastingdienst;
 • de laatste 3 afschriften (alle pagina’s/ bladen compleet) van alle bank-,of spaarrekeningen van u en uw kind(eren).

De gemeente onderzoekt voor welke kinderen er recht op het Jeugdfonds bestaat. U hoeft zelf geen gegevens van uw kind(eren) in te vullen.

Contact gegevens:
Afdeling Werk en Inkomen
Stationsplein 79
Postbus 197
3100 AD Schiedam

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu