Skip to main content

De toekomst van de wijkcentra

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor allerlei nieuwe taken op het gebied van welzijn en gezondheid. De gemeente wil dat Schiedammers nu én in de toekomst de zorg en ondersteuning die nodig is, blijven krijgen. Zeker als het Rijk hiervoor minder geld beschikbaar gaat stellen, lukt dit alleen als Schiedammers zichzelf beter kunnen redden én elkaar een handje helpen. De gemeente wil hen hierbij ondersteunen. In dat licht is ook gekeken naar de huidige voorzieningen in de stad. Voorzieningen zoals wijkcentra; hoe zien die er straks uit?

Heel veel gesprekken

De gemeente en welzijnsorganisatie DOCK hebben Buro de Steeg gevraagd te onderzoeken hoe de wijkcentra in Oost en Nieuwland nu werken, wat inwoners wensen en hoe de wijkcentra kunnen bijdragen aan een krachtige wijk.

De onderzoekers hebben kennismakingsgesprekken in de wijk georganiseerd, het huidig gemeentelijk beleid geanalyseerd en de behoeften in de wijken geïnventariseerd. Voor dit laatste zijn 90 straatinterviews gehouden. Ook zijn er individuele en groepsgesprekken gevoerd met professionals, vrijwilligers en gebruikers van het wijkcentrum en wijkbewoners.

Het moet en kan beter

De conclusies? Wijkbewoners, professionals, vrijwilligers en gemeente vinden een centrale plek, een wijkcentrum heel belangrijk. Ze hebben behoefte aan locaties die ontmoeting, ondernemerschap en ondersteuning faciliteren. Een plek voor iedereen, ten dienste van een sterke wijk. Veel wijkbewoners zijn geïnteresseerd in het meedoen aan en/of organiseren van activiteiten in het wijkcentrum. Maar het wijkcentrum kan én moet beter, vinden ze:

  • De sfeer in het wijkcentrum mag vriendelijker en gastvrijer, zodat iedereen zich welkom voelt, ook mensen die er voor het eerst binnenkomen;
  • Ondanks dat veel activiteiten worden georganiseerd, kan het aanbod beter aansluiten bij de behoefte van wijkbewoners;
  • Wijkbewoners kunnen beter geïnformeerd worden over de activiteiten in het wijkcentrum;
  • Het wijkcentrum kan een opknapbeurt gebruiken;
  • De samenwerking met andere buurtinitiatieven kan beter;
  • Communicatie van gemeente kan duidelijker

Advies aan gemeente en dock: Samenwerken

Gemeente, professionals én wijkbewoners moeten wennen aan alle veranderingen op het gebied van welzijn en gezondheid. Samen een krachtige wijk ‘bouwen’ kost tijd. Daarom adviseert Buro de Steeg de gemeente om de subsidiering van het wijkcentrum voorlopig voort te zetten. Wijkbewoners kunnen nu het wijkcentrum nog niet volledig zelf beheren. Wat wel op korte termijn kan: inventariseren welke activiteiten wijkbewoners wensen en deze in het wijkcentrum en op andere plekken in de wijk organiseren.

Ook kan op korte termijn gewerkt worden aan het verbeteren van het vrijwilligersbeleid. Zorg voor meer waardering en geef duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden. Geef hen daarnaast mogelijkheden om trainingen te volgen en te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.

samenwerken aan een krachtige wijk

De gemeente Schiedam wil samen met inwoners en professionals leren en werken aan een krachtige wijk en hierbij uitgaan van de behoeften van de inwoners en van het bestaande en goede dat in de wijken aanwezig is. Er is een grote behoefte bij Schiedammers aan een wijkcentrum en dat biedt kansen voor een belangrijke bijdrage van het wijkcentrum aan het vergroten en verbinden van netwerken, het ontwikkelen van talenten, aanjagen van initiatieven en vergroten van samenredzaamheid.

Gemeente Schiedam en DOCK hebben op basis van de adviezen van Buro de Steeg gezamenlijk doelstellingen voor het aankomend half jaar geformuleerd om het functioneren van het wijkcentrum Dreesplein te verbeteren en het Wijkhuis van de Toekomst verder te ontwikkelen. Op korte termijn wordt in ieder geval het volgende gedaan:

  • De programmering van het wijkhuis wordt in samenspraak met bewoners beter afgestemd op de behoefte van de wijk;
  • Er wordt geïnvesteerd in een meer gastvrije omgeving door het trainen van vrijwilligers;
  • Er worden fysieke aanpassingen gedaan om de uitstraling en toegankelijkheid van het wijkcentrum te verbeteren.

Het wijkhuis van de toekomst volgens bewoners

Volgens bewoners is het Wijkhuis van de Toekomst een gezellig, uitnodigend en laagdrempelig wijkcentrum voor iedereen waar bezoekers terecht kunnen voor ontmoeting, activiteiten, talentontwikkeling, informatie-uitwisseling en ondersteuning

Dank u wel!

Heeft u meegewerkt met het onderzoek van Buro de Steeg? Dank u wel! Wilt u meer weten? Download het uitgebreide onderzoeksrapport via www.nieuwlandschiedam.nl

Rapportage Wijkhuis van de Toekomst Schiedam – DEF.compressed

  

 

Reageer

Close Menu