Skip to main content

De Wijkengids

De wijkengids?
Met een druk op een knop lanceerde minister Spies (BZK) op 4 april 2012 de online Wijkengids. De wijkengids inspireert en ondersteunt je bij het vormgeven van je persoonlijke en professionele betrokkenheid bij het unieke karakter van de wijk waarin je werkt, woont of waarvoor je beleidsmatig of bestuurlijk verantwoordelijk bent. In de wijkengids zijn de belangrijkste lessen uit de publicaties die de afgelopen jaren zijn verschenen over de wijkenaanpak gebundeld. Het gaat dan niet alleen om wat effectief is gebleken uit verschillende onderzoeken, maar ook wat volgens de praktijk waardevolle lessen zijn. In de wijkengids is beschikbare informatie verzameld die bondig is samengevat tot lessen. De gids is bedoeld om handvatten te bieden aan alle belanghebbenden en betrokkenen die met vragen zitten over verschillende thema’s rondom wijkenaanpak en in korte tijd zouden willen zien wat op hoofdlijnen de beschikbare inzichten zijn.

Wat lees ik in de wijkengids?
De wijkengids is samengesteld vanuit de ervaringen in de aandachtswijken (40 en 40+). De wijkengids voorziet er in dat die lessen en inzichten worden gebundeld uit de landelijke experimenten en de aanpak van de wijken die er in Nederland het slechtste voorstonden. In die wijken is geconcentreerd met man en macht en extra geld gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid.

Niet in al deze wijken waren de problemen even groot en vergelijkbaar. De aanpakverschilde per wijk. Ook deden niet alle wijken mee aan alle experimenten. De 40 en de 40+ wijken kunnen in deze wijkengids zien wat ze van elkaar kunnen leren, wat de rode draden zijn en wat de experimenten hebben opgeleverd. Maar de gids is evenzeer gericht op andere steden en dorpen, andere wijken en krimpgebieden. Deze onderlinge kruisbestuiving vindt op tal van andere manieren plaats (leergroepen, kennisbijeenkomsten, community of practice etc.). De wijkengids is één van de instrumenten om de opgedane kennis te delen en te borgen. Ook beoogt deze wijkengids nadrukkelijk om alle andere wijken, buurten en regio’s in Nederland waar wijk- en gebiedsgericht gewerkt wordt te inspireren en te ondersteunen. Zij kunnen de ervaringen uit de wijkenaanpak gebruiken om hun eigen opgave en doelstellingen nog beter in kaart te brengen en te realiseren. Deze eerste versie van de wijkengids vormt een basis om deonderlinge kruisbestuiving en onderlinge verbinding in de toekomst nog verder vorm te geven.

Kijk gauw op: www.wijkengids.nl en geef u op om op de hoogte te blijven van de update!

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu