Skip to main content

Bijstand aanvragen

Als u niet meer kunt rondkomen van uw inkomen of uw inkomen valt weg doordat u bijvoorbeeld uw baan verliest, dan kunt u bijstand aanvragen. Bijstand kan ook in hulp en ondersteuning, ga dus niet wachten tot u schulden te hoog geworden zijn.

Financiële hulp

Werkloosheidswet (WW)
Bekijk eerst of u recht heeft op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) en meldt u aan bij het Werkbedrijf van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dat kan ook via www.werk.nl . Dat moet u altijd doen, zeker wanneer u overweegt om bijstand aan te vragen. Dat kan alleen wanneer u geen WW-uitkering ontvangt of geen recht heeft op een ander inkomen.

Waar en hoe kan ik bijstand aanvragen?
U kunt een bijstandsuitkering aanvragen wanneer u geen WW-uitkering ontvangt of recht heeft op een ander inkomen, zoals (weduwen)pensioen of een uitkering wanneer u arbiedsongeschikt bent geworden.  Als u een bijstandsuitkering komt aanvragen, gaat de gemeente eerst met u in gesprek over werk, want wie kan werken, moet werken. Mocht het u, ook met hulp van de gemeente niet lukken om werk te vinden, dan nemen wij uw aanvraag voor een bijstandsuitkering in behandeling. Als u een uitkering ontvangt zetten wij samen met u een traject uit. Eerst werk, dan uitkering.

Stroomopwaarts Schiedam – Broersvest
Bezoekadres: Broersvest 110, 3112 DG Schiedam.
U kunt van 9.00 tot 16.00 uur bellen met: 010 246.55.55
Stroomopwaarts Broersvest is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur.

De eerste bijstand uitkering
Het duurt maximaal acht weken voordat u schriftelijk bericht krijgt of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering en hoe hoog die zal zijn. Deze officiële brief heet de toekenningsbeschikking. De periode van acht weken begint als uw aanvraag voor een bijstandsuitkering is ingediend. Als  de afdeling Werk en Inkomen u een bijstandsuitkering toekent, wordt het geld zo snel mogelijk gestort. De periode van acht weken kan langer worden als u niet op tijd alle gevraagde informatie geeft. Wanneer gegevens bij de aanvraag ontbreken, zal de afdeling Werk en Inkomen u dat per brief laten weten. Die gegevens kunt u dan voor een bepaalde datum inleveren. De tijd die de afdeling Werk en Inkomen op uw gegevens moet wachten, wordt opgeteld bij de acht weken. Hoe eerder u de gegevens geeft, hoe sneller de aanvraag kan worden behandeld.

Voorschot krijgen

Er zijn twee voorwaarden om een voorschot te krijgen:

  • uw aanvraag voor een bijstandsuitkering moet volledig zijn (dus u moet alle gevraagde gegevens hebben ingeleverd)
  • het is bijna zeker dat u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.

Als de afdeling Werk en Inkomen hierover grote twijfels heeft, krijgt u geen voorschot. Voldoet u bijvoorbeeld niet aan alle voorwaarden voor een bijstandsuitkering, maar hebt u toch een aanvraag ingediend, dan krijgt u het voorschot niet. U moet het voorschot altijd terugbetalen. Meestal houdt de afdeling Werk en Inkomen het voorschot in één keer op de eerste bijstandsuitkering in. Als u hierdoor te weinig geld overhoudt om van rond te komen, kan  de afdeling Werk en Inkomen met u afspreken om het bedrag over langere tijd uit te spreiden.

Werk is belangrijker dan het aanvragen van een uitkering. Als u werkt en uw eigen geld verdiend zorgt dat er voor dat u zelfstandig bent en niet afhankelijk van een uitkering. Daarom gaat een gesprek bij de afdeling Werk en Inkomen meestal over werken. Ook als u een uitkering komt aanvragen.

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…
Close Menu