BEYOUnity

Voor jou als vrouw

BEYOUnity

Join our tribe

BEYOUnity verbindt, versterkt en ontwaakt de kracht van vrouwen. Een plek in de wijk, waar alle aandacht is voor jou als vrouw.  Jouw ‘me time’ voor jezelf en een mogelijkheid om samen te komen met andere vrouwen.

Een plek waar vrouwen elkaar inspireren en verrijken en waar een mogelijkheid geboden wordt jezelf te ontwikkelen via (educatieve) activiteiten, ontmoeting en uitwisseling van ervaring. Wil je ook meedoen? Leuk!

Kinderopvang (gratis)                                                                                             Kosten voor deelname 1 euro per keer

Informatie over alles wat georganiseerd wordt en de mogelijkheid om je in te schrijven kun je vinden op onze website: www.beyounity.nl

Beslama | Doeg | Gule gule

Samen in diversiteit!

BEYOUnity brengt vrouwen met verschillende (bi)culturele roots bij elkaar en verbindt op basis van gelijkwaardigheid. Met de filosofie: “samen staan we sterk”, bouwen we aan een community, ofwel ’tribe’ rondom vrouwen die zichzelf willen ontplooien, willen samenkomen en willen participeren binnen de maatschappij.

Vanuit een veilige omgeving wordt uitgedaagd elkaar vanuit verschillende perspectieven en referentiekaders te zien en ervaren. We zetten ons in om het universele in vrouwen samen te laten komen en ruimte te bieden voor ieders inspirerende, individuele en persoonlijke verhaal.

Met onze inzet hebben we als doel een community te zijn die positief bijdraagt aan de maatschappij en vrouwen binnen de gemeente Schiedam in het bijzonder. BEYOUnity verbindt, versterk, inspireert en initieert. We willen maatschappelijke impact hebben en sociale (innovatieve) projecten en diensten neerzetten. We zoeken daarom altijd naar samenwerking. Contact ons via: info@beyounity.nl

Onze doelstelling

Onze doelstelling is het versterken van de maatschappelijke- en sociaaleconomische positie van vrouwen. Hiervoor zetten we empowerde vrouwen in om andere vrouwen te empoweren. Positieve energie de community inbrengen door vrouwen hun kennis en ervaring te laten delen met elkaar. Op deze manier willen we vrouwen verbinden en inspireren. Vanuit gelijkwaardigheid een mogelijkheid bieden voor persoonlijke ontwikkeling. Vrouwen bekrachtigen in hun zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Ze hun potentie en talenten laten zien en ervaren en ieder hierin te motiveren en activeren.

Iedereen is welkom op eigen niveau en kunnen. Wellicht houdt dat in dat voor jou meedoen binnen de community al een vorm van empowering is. Ieders aanwezigheid en bijdrage wordt op prijs gesteld en draagt bij aan het geheel. Middels (educatieve) activiteiten en bijeenkomsten willen we met BEYOUnity een plek bieden waar vrouwen elkaar tot steun zijn binnen een ‘tribe’ van mede vrouwen.

BEYOUnity wil eraan bijdragen dat vrouwen volwaardig, gelukkig en succesvol deelnemen aan de samenleving door het bieden van een ondersteunend netwerk, een community, ‘een tribe’.

Community & tribebuilders                                                                                                                                                 BEYOUnity is een open community gedragen door meerdere vrouwen die zich structureel of met regelmaat inzetten voor het geheel. Dit kan zijn per onderdeel of de community in het algemeen. Wil jij ook meehelpen en bijdragen? Graag.! Stuur een mail naar: info@beyounity.nl

De bevolkingssamenstelling van de inwoners van Nieuwland Schiedam is divers en bestaat voor een groot deel uit bewoners met een biculturele identiteit. De community is een afspiegeling van deze bevolkingssamenstelling. Er is contact en interactie binnen een diversiteit van vrouwen, waarvoor we ons dan ook blijvend sterk willen maken. We richten ons op eenheid in diversiteit.

 

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Fijne dagen

| Nieuws, ONS NIEUWLAND | No Comments
Lieve mensen, We zijn bijna aan het einde gekomen van 2019. Hierbij willen we u…

Winterklaar tuintje

| Nieuws | No Comments
De Klussendienst is vorige week bij een oudere bewoner in de wijk langs geweest om…

Nieuwland Festival 2019

| Nieuws, Uitgaan | No Comments
Diverse artiesten en dance acts, zoals Grup Deli Dolu & Davul Zuma, Javi Escalera, Sandy…

Trots op onze Koninklijk onderscheiden vrijwilligers

| Nieuws | No Comments
Lintjesregen Schiedam 2019 Op vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lamers in het kader van…