WAP Nieuwland

WAP (Wijkactieprogramma)
Het Wijkactieprogramma Nieuwland is in samenspraak met bewoners, ondernemers en partners opgesteld door de gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus Schiedam, in het kader van de ‘40-wijken-aanpak’. Die betrokkenheid van bewoners en ondernemers is onmisbaar gebleken. Zij hebben van meet af aan flink meegewerkt aan de ontwikkeling van het WAP, en voortdurend ideeën aangedragen. Het WAP is maar liefst door 22 partijen in de wijk ondertekend, dus u kunt er zeker van zijn dat de plannen écht breed gedragen worden in Nieuwland.

Veel van de programmaonderdelen van het Wijkactieprogramma (WAP) zijn vorig jaar opgestart en ook dit jaar zijn er veel nieuwe projecten bijgekomen. Zo is er een Centrum voor Jeugd en Gezin gekomen, is er een Wijkzorgteam opgestart en is er anderhalf miljoen extra beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte. Ook voor de komende vijf jaar staat een flink aantal projecten op stapel, o.a. gericht op jeugd, scholing en inburgering. Over de voorgang van de verschillende projecten houden wij u op de hoogte via deze site en Nieuwland Nieuws.

 

Wijkactieprogramma deel 1 downloaden
Wijkactieprogramma deel 2 downloaden

Jeffrey Davidsz
Woonplus Schiedam
Wijk Actie Programma Manager

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Nieuwland Life komt er weer aan.

| Nieuws | No Comments
De vrijwilligers in Nieuwland zijn alweer hard aan het werk met de 2018 editie van…

Help ons, door op ons project te stemmen

| Nieuws | No Comments
NIEUWLAND KAN €5000,- winnen Voor het nieuwe buurtrestaurant van de Kansenfabriek Nieuwland. Help ons, door op…

Samen voor een sterke wijk

| Nieuws | No Comments
Kom op donderdag 1 februari 2018 naar de bijeenkomst: Samen voor een sterke wijk! De…

Uitverhuizing Parkwegmidden in 2018 van start

| Nieuws | No Comments