Voortgezet Onderwijs

Lyceum Schravenlant


Lyceum Schravenlant is de havo/vwo-school voor jou.

Missie

Onze wereld heeft burgers nodig die positief in het leven staan, die weten wat ze willen en kunnen. Zij zijn daardoor ook in staat anderen te accepteren en te waarderen, wie die anderen ook zijn en waar zij ook vandaan komen. Lyceum Schravenlant wil dat zijn leerlingen zulke burgers worden. Dat is voor ons de kern van openbaar onderwijs. Leerlingen van Lyceum Schravenlant zijn zich ervan bewust dat duurzaamheid belangrijk is en dat zij daar hun bijdrage aan kunnen leveren.

Lyceum Schravenlant kent zijn leerlingen en is geïnteresseerd in hun achtergronden, mogelijkheden en talenten. De medewerkers proberen van daaruit de leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat geldt ook voor het halen van een diploma dat past bij de talenten van die leerlingen. Om de leerlingen zo ver te brengen, streeft de school er voortdurend naar om het beste onderwijs, een optimale begeleiding, een uitdagend leerklimaat en een gezonde omgeving te bieden.

Onderwijs
ontwikkelingsgericht

Ons onderwijs is ontwikkelingsgericht. Onze leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor realistische studieresultaten. In ons onderwijsaanbod is variatie, samenhang en differentiatie te vinden. Een leerling verlaat onze school met veel vaardigheden en een passend diploma.

Veilig
Onze leerlingen worden goed begeleid. Lyceum Schravenlant is een ontmoetingsplaats voor jonge mensen met verschillende achtergronden. Binnen de veilige muren van onze school leren leerlingen functioneren in een complexe en multiculturele maatschappij.

Actief burgerschap
Onze leerlingen leren samenwerken. Zij ontwikkelen zich tot actieve burgers die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Onze missie
Lyceum Schravenlant maakt werk van het begeleiden van de creatieve, sociale en intellectuele ontwikkeling van elke leerling in een plezierige en veilige omgeving.

 

Lyceum Schravenlant
Hugo de Grootstraat 4
3119 HA Schiedam

Telefoonnummer: 010 – 4093300
Maandag t/m donderdag van 7.45 uur tot 16.15 uur
Vrijdag van 7.45 uur tot 15.30 uur

E-mail: info@schravenlant.nl.
website: www.lyceumschravenlant.nl

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Nieuwland Life komt er weer aan.

| Nieuws | No Comments
De vrijwilligers in Nieuwland zijn alweer hard aan het werk met de 2018 editie van…

Help ons, door op ons project te stemmen

| Nieuws | No Comments
NIEUWLAND KAN €5000,- winnen Voor het nieuwe buurtrestaurant van de Kansenfabriek Nieuwland. Help ons, door op…

Samen voor een sterke wijk

| Nieuws | No Comments
Kom op donderdag 1 februari 2018 naar de bijeenkomst: Samen voor een sterke wijk! De…

Uitverhuizing Parkwegmidden in 2018 van start

| Nieuws | No Comments