Troelstralaan

Troelstra, Pieter (Jelles), politicus en Fries dichter, geboren in Leeuwarden 20-4-1860  en overleden in ‘s-Gravenhage 12-5-1930. Zoon van Jelle Troelstra, inspecteur der belastingen, en Grietje Landmeter. Gehuwd sinds 11-10-1888 met Sjoukje Maria Diderika Bokma de Boer (ps. Nienke van Hichtum) en na echtscheiding op 6-11-1907 met Sjoukje Oosterbaan op 15-1-1908. Uit het eerste huwelijk werden 1 dochter en 1 zoon geboren; het tweede was kinderloos.

De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Hij is bekend geworden als de socialistische leider die in november 1918, in navolging van de omwenteling in Duitsland, in Nederland de socialistische revolutie wilde uitroepen Was ook advocaat in Leeuwarden en richtte in 1894 met 11 anderen de SDAP op. Kwam in 1897 met Van Kol in de Tweede Kamer en werd, ondanks de afkeer die anderen van zijn denkbeelden hadden, al snel erkend als goed politiek debater. In 1901 niet herkozen, maar in 1902 teruggekeerd via een Amsterdams district. Was een goed spreker zowel in het parlement als bij massabijeenkomsten. Soms kregen zijn emoties – hij had een tamelijk zwak zenuwgestel – de overhand, waardoor hij onbezonnen reageerde. Het beste voorbeeld daarvan is zijn revolutiepoging in november 1918. Bleef desondanks zeer populair bij zijn achterban.

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Nieuwland Life komt er weer aan.

| Nieuws | No Comments
De vrijwilligers in Nieuwland zijn alweer hard aan het werk met de 2018 editie van…

Help ons, door op ons project te stemmen

| Nieuws | No Comments
NIEUWLAND KAN €5000,- winnen Voor het nieuwe buurtrestaurant van de Kansenfabriek Nieuwland. Help ons, door op…

Samen voor een sterke wijk

| Nieuws | No Comments
Kom op donderdag 1 februari 2018 naar de bijeenkomst: Samen voor een sterke wijk! De…

Uitverhuizing Parkwegmidden in 2018 van start

| Nieuws | No Comments