Senioren Welzijn Schiedam

Naarmate mensen ouder worden, worden zij kwetsbaarder als gevolg van verlies van de partner, inkomen dat wegvalt, een steeds kleiner wordend sociaal netwerk, afnemende gezondheid en/of mobiliteit. Ouderen, ofwel senioren, hebben daarom behoefte aan toegesneden ondersteuning, activiteiten en informatie, uitgaande van hun individuele situatie.

Stichting Seniorenwelzijn Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, verder te noemen Seniorenwelzijn, bevordert het zelfsturend vermogen van thuiswonende senioren in de volle breedte, zodat senioren zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zij doet dat door senioren en hun mantelzorgers in de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ondersteuning te bieden, en wel door maatschappelijke activering, sociale preventie, het bieden van een ontmoetingsplek en een scala van welzijnsbevorderende activiteiten; “Mensen ontmoeten mensen”.

De activiteiten en diensten zijn toegesneden op de vraag van met name kwetsbare senioren, zowel individueel via de ouderenadviseur als meer collectief via ontmoetingscentra in de wijken. De inzet van vrijwilligers past binnen de visie en missie van Seniorenwelzijn.

Seniorenwelzijn is een onafhankelijk partner bij zelfstandigheid van senioren en professioneel belangenbehartiger voor de doelgroep.

Zij hanteert daarbij de volgende doelstellingen en waarden

  • een brede maatschappelijke participatie is gewenst
  • mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit
  • preventie is beter dan genezen, voorkomt cure of stelt die uit
  • de ondersteuning dient dichterbij burgers plaats te vinden

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Nieuwland Life komt er weer aan.

| Nieuws | No Comments
De vrijwilligers in Nieuwland zijn alweer hard aan het werk met de 2018 editie van…

Help ons, door op ons project te stemmen

| Nieuws | No Comments
NIEUWLAND KAN €5000,- winnen Voor het nieuwe buurtrestaurant van de Kansenfabriek Nieuwland. Help ons, door op…

Samen voor een sterke wijk

| Nieuws | No Comments
Kom op donderdag 1 februari 2018 naar de bijeenkomst: Samen voor een sterke wijk! De…

Uitverhuizing Parkwegmidden in 2018 van start

| Nieuws | No Comments