Schuttersveld

Waar komt de straatnaam vandaan?
De naam van deze straat houdt de herinnering levend aan een veel meer omvattend begrip dan alleen een veld. In 1783 kocht de gemeente een terrein gelegen aan de Dammelaan.  Tot dan was de grond eigendom geweest van het Weeshuis der hervormden. Het terrein werd gebruikt als exercitieplaats door de Schutterij. Als op de oefendagen de schutterij onderweg was naar het oefenveld dan liet een luid tromgeroffel van de tamboers horen dat men onderweg was. In vol ornaat werden dan schiet- en marcheeroefeningen gehouden en dat trok veel toeschouwers.

Al in 1884 ging Hermes gebruik maken van het veld. Eerst alleen voor het cricketspel en later ook voor voetbal.  In 1958 verhuisde deze vereniging naar het Harga complex en werd de vrijgekomen grond gedeeltelijk gebruikt voor woningbouw. Dat zijn de huidige woningen aan het Schuttersveld.

De straat
In de straat staan 3 galerijflats gebouwd in 1963 met in totaal 105 woningen. In 2002 zijn de woningen en de woonomgeving gerenoveerd onder de Buurtplus. De bewoners op het Schuttersveld zijn direct betrokken geweest bij het renovatieplan.

Er is toen een centrale verwarming aangelegd in de woningen en de vergroting van de balkons heeft toen plaatsgevonden. De bewoners konden kiezen uit 3 formaten van het balkon en dat is terug te vinden in de kleurstelling van het balkon; rood, blauw of groen. Ook de woonomgeving is aangepakt en het huidige afgesloten binnenterrein is toen ontworpen. Het Schuttersveld is een van de eerste complexen waar een GSO (Gemeenschappelijke Schotelantenne Ontvangst systeem) werd geplaatst.

De bewoners hebben een activiteiten locatie in een ruimte onder een van de flats, die beheerd wordt door de bewonersgroep Schuttersveld. Ook zijn er door de bewoners regels gemaakt over het gebruik van het binnenterrein.

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Nieuwland Life komt er weer aan.

| Nieuws | No Comments
De vrijwilligers in Nieuwland zijn alweer hard aan het werk met de 2018 editie van…

Help ons, door op ons project te stemmen

| Nieuws | No Comments
NIEUWLAND KAN €5000,- winnen Voor het nieuwe buurtrestaurant van de Kansenfabriek Nieuwland. Help ons, door op…

Samen voor een sterke wijk

| Nieuws | No Comments
Kom op donderdag 1 februari 2018 naar de bijeenkomst: Samen voor een sterke wijk! De…

Uitverhuizing Parkwegmidden in 2018 van start

| Nieuws | No Comments