Opbouwwerk in Nieuwland

Sinds 1 januari 2017 is Buurtprojecten juridisch gefuseerd met SWS Welzijn en gaat sindsdien verder onder de naam DOCK.

Dit betekent dat het opbouwwerk nu valt onder Sociaal Werk DOCK. Voor de uitvoering en de doelstellingen van het opbouwwerk heeft deze fusie geen concequenties

Schiedam heeft zijn ambities tot en met 2017 weergegeven in het Charter betreffende de wijkaanpak Nieuwland. Op basis van evaluatie is het programma voor 2012-2017 opgesteld. De aanpak is gestroomlijnd volgens vier thema’s. Deze worden uitgewerkt in de volgende maatregelen en activiteiten:

  • Achter de voordeur
  • Werken en leren in de wijk
  • Wonen en veiligheid
  • Ontmoeten in de wijk

Het opbouwwerk acht zich betrokken bij deze punten. Hierbij zet zij in op bewonersbetrokkenheid en burgerkracht. Wat dat laatste betreft zullen de werkzaamheden zich richten op het ontwikkelen en ondersteunen van bewonersinitiatieven waarbij “voor bewoners, door bewoners” als leidraad wordt gehanteerd. Naast de genoemde thema’s ligt het accent op het mobiliseren van sociale veerkracht, het doorbreken van anonimiteit en het verhogen van betrokkenheid en saamhorigheid.

Verder zullen bestaande en nieuwe bewonersgroepen en –projecten ondersteund (blijven) worden. Het welzijnswerk richt zich hierbij in het bijzonder op de kwetsbare buurten in de wijk:  Parkweg en Wibautplein.

Opbouwwerker/sociaal werker in de buurt is:

Arie den Ouden
E: adenouden@dock.nl
T: 06- 46446387

 

Het laatste Schiedam Nieuwland nieuws

Nieuwland Life komt er weer aan.

| Nieuws | No Comments
De vrijwilligers in Nieuwland zijn alweer hard aan het werk met de 2018 editie van…

Help ons, door op ons project te stemmen

| Nieuws | No Comments
NIEUWLAND KAN €5000,- winnen Voor het nieuwe buurtrestaurant van de Kansenfabriek Nieuwland. Help ons, door op…

Samen voor een sterke wijk

| Nieuws | No Comments
Kom op donderdag 1 februari 2018 naar de bijeenkomst: Samen voor een sterke wijk! De…

Uitverhuizing Parkwegmidden in 2018 van start

| Nieuws | No Comments