DE KANSENFABRIEK NIEUWLAND

De kansenfabriek is een plek waar bewoners kunnen ontdekken waar hun talenten liggen, door begeleiding van vrijwilligers ondervinden zij het werken in verschillende beroepen. Het is een bolwerk van leren, werken, ontwikkelen en ontmoeten. De Kansenfabriek zorgt ervoor dat bewoners die lang uit het arbeidsproces zijn weer gemotiveerd raken om de draad van hun leven weer op te pakken.  De Kansenfabriek onderhoudt nauwe contacten met diverse netwerken, zoals een ondernemersnetwerk, het professionals netwerk van Nieuwland en de vrijwilligers/bewoners uit de wijk. De Kansenfabriek gaat uit van een groeipad. Beeld in de toekomst is dat de Kansenfabriek is uitgegroeid tot meerdere ontmoetingsplekken  waar vele activiteiten plaatsvinden zoals: workshops, ambachtswerkplaats, marktplein, kennisoverdracht, tuinbouwactiviteiten, sport en spel en kunst en cultuur.

WAP – Wijk Actie Programma

Het rijk wees Nieuwland in 2007 aan als aandachtswijk, waarin extra moest worden geïnvesteerd. Eind 2008 startten 32 partijen – waaronder Woonplus – met de uitvoering van het Wijk Actie Programma (WAP) voor Nieuwland, onder regie van de gemeente. Bedoeling van de WAP is om van Nieuwland een ‘prachtwijk’ te maken. Nieuwland is op de goede weg terug, op de leefbaarheidsmonitor gaat de wijk er goed vooruit, aan de positie op de sociale index moet nog hard gewerkt worden.

Het Wijk Actie Programma in Nieuwland kende 4 thema’s: wonen en veiligheid, werken en leren, ontmoeten en achter de voordeur. Deze thema’s moeten de leefbaarheid in de wijk verbeteren.

In 2014 is het thema gezondheid aan het WAP toegevoegd. Naast het WAP zijn na 2012 diverse onderwerpen opgestart. In 2014 is het onderwerp: beheer door de wijk opgepakt en in 2015 is gestart met het onderwerp: sociale stijging.

Doel:

Inwoners van Schiedam in een uitkeringssituatie en het bedrijfsleven in Schiedam dat op zoek is naar talent en capaciteit aan elkaar verbinden door:

 1. Inwoners te activeren en motiveren op weg naar werk, studie of vrijwilligerswerk
 2. Kennis en ervaring in de wijk aanwezig inzetten ten behoeve van activeren van inwoners
 • o.a. (oud)vakmensen als mentor inzetten t.b.v. begeleiding
 • Aanbod in netwerk Nieuwland inzetten, o.a. Taallessen door taalvrijwilligers
 1. Bedrijven en bewoners te activeren en betrekken bij sociale stijging in Schiedam
 2. Leefomstandigheden van bewoners zo gunstig mogelijk te maken op weg naar een andere toekomst

Doelgroep van de Kansenfabriek Nieuwland:

 1. Inwoners van Nieuwland in een uitkeringssituatie
 2. Bedrijven en ondernemers in Schiedam
 3. (Oud)-vakmensen in de wijk Nieuwland
 4. Bewoners uit de wijk Nieuwland en uit de rest van Schiedam

Happy Nieuwland

Als tussenstap van jaren inactief zijn en de Kansenfabriek Nieuwland is Happy Nieuwland bedacht.

Wij zouden graag willen dat alle bewoners  uit Nieuwland actief gaan worden. Actief naar werk, studie of vrijwilligerswerk. Mensen leren kennen en met mensen omgaan, daar wordt je Happy van. Wij willen in beweging zijn, niet alleen fysiek maar in ons  denken. Daarom organiseren wij samen met diverse projecten uit Nieuwland diverse leuke Happy activiteiten.

Slogan van happy Nieuwland is: Denk na over wat jij met en voor andere Nieuwlanders kunt doen, maar ook hoe jij in het leven staat. Ga niet bij de pakken neer zetten, sta op en doe mee met Happy Nieuwland.

Happy Nieuwland organiseert verschillende activiteiten en bijeenkomsten om bewoners “van de bank” af te krijgen. Dat kunnen kinder, sport of cultuuractiviteiten zijn.

In de Kansenfabriek zitten de volgende projecten:

 1. Taal café “Het Werkt”
 2. Klussendienst Nieuwland
 3. Buurtrestaurant Nieuwland
 4. Recyclewinkel Nieuwland
 5. Het Trefpunt voor Statushouders
 6. Kledingwinkel Nieuwland
 7. De Koffiecorner
 8. Moestuin Nieuwland